Welkom!  Stichting MIM: Vraagbaak voor mensen met een minimum inkomen.  Wat doen we? Het MIM biedt praktische hulp bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving. De stichting helpt de cliënt bij het invullen van alle soorten aanvragen, het opstellen van mails/ brieven en bezwaarschriften. Ook verstrekt het MIM informatie over diverse zaken waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen.en bevordert hierin de zelfredzaamheid van de klant. Tevens is het MIM een vertrouwelijke gesprekspartner en heeft een signaleringsfunctie. Ze.verwijst de cliënt zonodig ook door naar andere professionele organisaties voor meer specialistische hulp indien dat wenselijk wordt geacht.    De stichting MIM verzorgt tevens regelmatig workshops op het gebied van budgetteren. Ook organiseert het MIM thema-bijeenkomsten mogelijk in samenwerking met andere organisaties. Daarnaast voert de stichting MIM regelmatig overleg met de gemeente Zoetermeer over het WMO beleid.en heeft zij vertegenwoordigers in de Begeleidingscommissie Werk Zorg en Inkomen. Ook woont het MIM het reguliere gemeentelijke OMD overleg bij en neemt regelmatig deel aan projecten die door- en met behulp van haar sociale partners worden georganiseerd. Kosten? De stichting verkrijgt subsidie van de gemeente. De hulp die het MIM biedt is gratis.
Algemeen Beleid Vestigingen
MIM
Vraagbaak voor  mensen met een minimum inkomen
A N B I Algemeen Nut Beogende Instelling Links Bestuur Vrijwilligers Minimaatje
Stichting Mensen in de Minima
Algemeen