Belastingdienst

U kunt een betalingsregeling aanvragen als u uw belasting niet op tijd kunt betalen. Dan kunt een betalingsregeling vragen met het formulier ‘Verzoek betalingsregeling voor particulieren’.

Wilt u kwijtschelding van belasting en/of premie? Dan kunt u kwijtschelding vragen met het formulier ‘Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren’.

Voor verdere informatie: Informatie Betalingsregeling/kwijtschelding

Voor een aanvraag betalingsregeling heeft u nodig:

 1. Betreffende aanslag(en) of beschikking(en)
 2. Naam, geboortedatum
 3. Burgerservicenummer (BSN)
 4. Naam en geboortedatum partner
 5. BSN toeslagpartner
 6. Voorletters kinderen met geboortedatum
 7. Specificatie loon of uitkering van u en uw partner
 8. Betaalde alimentatie
 9. Polis ziektekostenverzekering
 10. Laatste Huurspecificatie
 11. Overzicht schulden
 12. Gegevens bankrekening(en) en spaarrekening(en)
 13. Gegevens auto (Kentekenbewijs)