Algemeen Beleid Vestigingen
He
Het beleid en onze doelstellingen hebben we helder geformuleerd en staan o.m. in ons beleidsplan en onze statuten vermeld.. . Bovendien dient onze stichting te voldoen aan de regels die de gemeente ons als voorwaarde stelt om de jaarlijkse subsidie te krijgen en aan de voorwaarden die de Belastingdienst ons heeft opgelegd vanwege de ANBI status. Vertrouwen De stichting werkt onafhankelijk en strikt vertrouwelijk voor en namens haar cliënten. Tevens fungeert de stichting als voedingsbodem voor het gemeentelijk beleid en andere organisaties. De stichting staat ook een goede verstandhouding en samenwerking met andere (overheid) instanties voor.. Het gedetailleerde beleidsplan staat in de menubalk onder de button `Beleid`.  
Vraagbaak voor  mensen met een minimum inkomen
MIM
Beleid
A N B I Algemeen Nut Beogende Instelling Links Bestuur Vrijwilligers Minimaatje
Stichting Mensen in de Minima
Beleid