Algemeen Beleid Vestigingen
MIM
Vraagbaak voor  mensen met een minimum inkomen
A N B I Algemeen Nut Beogende Instelling
Het bestuur
De bestuursleden hebben vanuit de verschillende achtergronden specifieke kennis op verschillende  vakgebieden. Deze kennis in combinatie met de affiniteit met dienstverlening in de maatschappelijke sector draagt bij aan het beleid van de stichting. Samenstelling van het huidig bestuur.  -   Bert Blanken voorzitter - maatschappelijk werk, bestuurservaring div. organisaties.  -   Karin Beek  secretaris  - leerkracht onderwijs. .  -   Harrie Kruif  penningmeester -  financiël projectmanagement.  -   Linda van Kalken algemeen bestuurslid - adviseur Bedrijfsvoering.  -   Eddy Molle algemeen bestuurslid - Beschermingsbewind en curatele / HR-aangelegenheden       Bezwaar en beroep  -   Sjarel van Biene  algemeen bestuurslid -  bestuurservaring div. organisaties.
Links Bestuur Vrijwilligers Minimaatje
De bestuursleden wonen de vergaderingen van de gemeentelijke reguliere overlegorganen bij en treden op als gesprekspartner bij andere instellingen op maatschappelijk gebied. Er is sprake van een goede samenwerking tussen de bestaande organisaties.
Stichting Mensen in de Minima
Bestuur