Dienst Toeslagen

Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor mensen met een lager inkomen en waarbij de huur van een woning niet te hoog is.

Voorwaarden voor het aanvragen van huurtoeslag

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U huurt een zelfstandige woonruimte
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw adres
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog
 • De huurprijs is niet te hoog
 • Wat hebt u nodig voor het aanvragen van huurtoeslag

Toeslagpartner

Dit kan uw echtgenoot of geregistreerd partner zijn, of iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven.

(Gezamenlijk) inkomen

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen opnieuw vastgesteld. De actuele grenzen staan op de website van de dienst Toeslagen.

Uw inkomen kan veranderen door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld:

 • U krijgt een loonsverhoging.
 • U hebt een andere baan met een hoger salaris.
 • U gaat minder werken.
 • U gaat met pensioen.
 • U wordt werkloos.

Geef wijzigingen in uw inkomen binnen 4 weken door aan de dienst Toeslagen. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner of medebewoners. De dienst Toeslagen past de toeslag dan aan op basis van uw nieuwe inkomen.

(Gezamenlijk) vermogen

Hebt u of uw toeslagpartner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen?
Aan het uitbetalen van de zorgtoeslag zijn grenzen gebonden voor wat betreft uw vermogen. De actuele bedragen vindt u terug op de website van de dienst Toeslagen.

Maximale huurprijs

Voor toekenning van de huurtoeslag gelden ook grenzen voor wat betreft de hoogte van de huur. Deze grenzen vindt u terug op de website van de dienst Toeslagen. Let wel: er gelden twee maxima; één voor mensen tot 23 jaar en één voor mensen vanaf 23 jaar (of voor mensen tot 23 jaar met één of meer kinderen).

Online regelen

Het snelste is het om de juiste huurtoeslag online te regelen. Dat gaat met uw DigiD via Mijn toeslagen op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen. Komt u er niet uit, dan kunnen wij dit samen met u doen.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van huurtoeslag

 • Loonspecificatie of uitkeringsspecificatie voor berekening toetsingsinkomen
 • Een huurspecificatie van het lopende jaar
 • DigiD van u (en indien van toepassing uw toeslagpartner)