Onze medewerk(st)ers zijn gemotiveerde mensen die zich inzetten voor de hulpbehoevende medemens. De mensen zijn maatschappelijk betrokken, hebben kennis van de sociale kaart. Tevens werken er medewerkers met een financiële/ juridische achtergrond.. Daarnaast bestaat ons team deels uit mensen die uit ervaring weten hoe het is om rond te komen van een minimuminkomen.   Om kwalitatief goede hulp te kunnen blijven bieden nemen onze vrijwilligers regelmatig deel aan cursussen,en workshops e.d. die in deze vorm van hulpverlening wordt gegeven.   Er zijn gemiddeld zo n 20 vrijwilligers werkzaam bij de stichting. In een gezellige werksfeer hebben de vrijwilligers informeel contact tijdens onze spreekuren. . Tevens bestaat er voldoende mogelijkheid tot het ontplooien van initiatieven in onze sector. Er is regulier werkoverleg, een jaarlijks etentje en er zijn andere (project) bijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd. Mocht je interesse hebben om vrijwilliger bij ons te worden neem dan even contact met ons op.  .
Algemeen Beleid Vestigingen
Vraagbaak voor  mensen met een minimum inkomen
MIM
 Onze vrijwilligers
A N B I Algemeen Nut Beogende Instelling
Links Bestuur Vrijwilligers Minimaatje
Stichting Mensen in de Minima
Vrijwilligers