Gemeente Zoetermeer

Voor verdere informatie en registratie, zie https://www.zosamen.nl/mantelzorgers/

Voorwaarden:

 • Zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont;
 • Verleent intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan 3 maanden)
 • Is 18 jaar of ouder (nb. Minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool)
 • Aanvraag cq registratie voor de mantelzorgaardering van 2021 kan van 1 april 2021 tot en met 10 november 2021

Als aan alle voorwaarden is voldaan vul dan het Registratieformulier in.

Benodigdheden voor het invullen van het Registratieformulier

 • Gegevens mantelzorger
  • Voorletters
  • Achternaam
  • Geslacht
  • BSN nummer
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Email
  • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van degene voor wie u zorgt: de zorgvrager
  • Voorletters
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • BSN nummer
  • De zorgdrager is mijn
   • Partner
   • Ouder / verzorger
   • Kind
   • Familielid
   • Anders, namelijk
 • Ik wil gebruikmaken van:
  • De mantelzorgwaardering (éénmalig bedrag van € 200)
  • Een persoonlijk gesprek met een medewerker Mantelzorgondersteuning
 • Algemene voorwaarden:
  • Ik verklaar dat ik langdurig (meer dan 3 maanden aanééngesloten) en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorg verleen.
  • Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en voldoe aan de criteria die door de gemeente Zoetermeer stelt
  • Ik heb toestemming van mijn zorgdrager om zijn/haar persoonsgegevens op te geven
  • Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering worden alle opgegeven gegevens doorgestuurd naar de gemeente Zoetermeer. Ik ga hiermee akkoord.

Aanvraag/registratie Mantelzorgwaardering