Waterschappen

De BSGR int de waterschapsbelasting voor een gedeelte van Zoetermeer. De waterschapsbelasting bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk:

  • Afvalstoffenheffing
  • Onroerend zaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Watersysteemheffing gebruikers
  • Zuiveringsheffing

Het bedrag voor deze heffingen kunt u per jaar in 8 termijnen betalen. U moet hiervoor een automatische incasso afgeven, dit kunt u doen op de website van de BSGR. Na inloggen op de website geeft u aan dat het bedrag automatisch van uw rekeningnummer mag worden afgeschreven. Het volgend jaar gaat het dan automatisch en hoeft u dit niet weer op te geven.

Kwijtschelding

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen, dan kunt u voor deze heffingen (gedeeltelijk) kwijtschelding aanvragen.

Bij gedeeltelijke kwijtschelding geeft u de BSGR toestemming om uw persoonlijke financiën te bekijken. De BSGR rekent vervolgens uit of u in aanmerking komt voor vrijstelling voor een deel van de aanslag.

Voorwaarden voor gedeeltelijke kwijtschelding

  • U hebt een inkomen op of onder het bijstandsniveau
  • U hebt geen spaargeld
  • De waarde van uw auto en/of motor is minder dan € 2.269
  • Uw aanslag is niet langer dan 3 maanden geleden betaald

Wat heeft u hiervoor nodig

  • DigiD van uzelf en van uw partner