Belastingdienst

Wanneer kunt u een betalingsregeling aanvragen en wat hebt u hiervoor nodig?

Legt de Belastingdienst beslag op bijvoorbeeld uw uit te betalen voorlopige aanslag (of toeslagen), dan is een beslagvrije voet van toepassing.

De beslagvrije voet is het deel van uw loon of uitkering per maand waarop geen beslag kan worden gelegd. De belastingdienst gebruikt normbedragen voor de berekening van uw kwijtschelding of uitstel van betaling.
De normbedragen zijn wettelijk vastgesteld.

De bedragen van de beslagvrije voet worden bijna altijd elk half jaar aangepast.

Voor verdere informatie zie: Informatie beslagvrije voet