Belastingdienst

Hebt u een brief van de belastingdienst ontvangen, waarin staat dat u aangifte moet doen, dan bent u verplicht om tussen 1 maart en 1 mei van het volgende jaar aangifte inkomstenbelasting doen over het afgelopen jaar (bijvoorbeeld in 2021 doet u aangifte over het jaar 2020). Let op! Ook in september kan de belastingdienst alsnog vinden dat u aangifte moet doen; dan is dat dus ook verplicht.

Hebt u geen brief ontvangen bent u dus niet verplicht om aangifte te doen. Toch is het misschien de moeite waard dit wel te doen, bijvoorbeeld als u veel ziektekosten hebt gemaakt. U kunt dan misschien geld terug krijgen, óf u hoeft minder na te betalen. Om te kijken of de aangifte voor u wel/niet de moeite waard is, vult u deze (evt. met hulp van Stichting MiM) volledig in. Het resultaat kan zijn:

 • U doet vervolgens wel aangifte bij de belastingdienst als blijkt:
  • Dat u meer dan € 16,00 terugkrijgt.
  • Dat u meer dan € 47,00 moet betalen (u bent dan verplicht om aangifte te doen)
 • U doet vervolgens geen aangifte bij de belastingdienst als blijkt:
  • Dat het te betalen bedrag minder als € 47,00 is.

Wat heeft u nodig als u aangifte inkomstenbelasting gaat doen

Algemeen

 • DigiD van u (en indien van toepassing van uw partner)
 • Burgerservicenummer van u (en indien van toepassing van uw partner)
 • Voorlopige aanslag(en) over het betreffende jaar, zowel ontvangen als betaald.

Inkomsten (indien voor u van toepassing)

 • Jaaropgaven van salarissen, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten van u (en indien van toepassing van uw partner)
 • Ontvangen partneralimentatie van ex-partner (niet de alimentatie die u ontvangt voor uw kinderen)

Uitgaven (indien voor u van toepassing)

 • Betaalde alimentatie aan uw ex-partner, inclusief het adres en de geboortedatum van uw ex-partner
 • Specifieke zorgkosten voor:
  • Uzelf
  • Uw partner
  • Kinderen jonger dan 27 jaar
  • Ernstig gehandicapten van 27 jaar en ouder (bij tijdelijk verblijf thuis 21 jaar en ouder).

De hieronder genoemde kosten zijn voor bovenstaande personen aftrekbaar voor de belasting, mits de kosten niet vergoed zijn (door uw ziektekostenverzekering danwel onder het verplicht en/of vrijwillige eigen risico vallen):

 • Genees- en heelkundige hulp door huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist. Verpleging in ziekenhuis of verpleeginrichting. Paramedische hulp op voorschrift en onder begeleiding van een arts
 • Medicijnen op doktersvoorschrift
 • Bepaalde hulpmiddelen (hieronder vallen geen bril en contactlenzen(-vloeistof), vanaf 2014 ook geen scootmobielen, rollators en aanpassingen in, aan en om de woning meer)
 • Vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
 • Dieet op voorschrift van een bevoegde arts of bevoegde diëtist. U heeft hier een schriftelijke verklaring voor nodig
 • Extra gezinshulp, extra kleding en extra beddengoed

Voorwaarden voor het aftrekken van specifieke zorgkosten

 • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit
 • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald
 • U mag alleen dat deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekering krijgt, mag u (dat deel) van de kosten niet aftrekken
 • Wij kunnen u vragen om uw kosten aan te tonen, Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekering en uw bankafschriften
 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen

Studiekosten

 • Studiekosten als deze hoger zijn dan € 250,00 per persoon, voor opleiding of studie gericht op uw beroep of werk, of uw toekomstig beroep of werk, ook de studiekosten van uw partner

Giften

 • Aantoonbare betalingen aan in Nederland gevestigde kerkelijke, politieke, liefdadige, culturele en wetenschappelijke instellingen. Giften zijn alleen aftrekbaar als de instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 • Notarieel of in een onderhandse akte vastgelegde periodieke giften (jaarlijks minimaal 5 jaar achter elkaar ook aan niet-ANBI)

Bank- en spaarrekeningen

 • Bank- en spaarrekeningen; u heeft een overzicht nodig van al uw bank- en spaarrekeningen (indien van toepassing ook van uw partner en uw minderjarige kinderen)