Beleid

Het beleid en onze doelstellingen hebben we helder geformuleerd. Deze staan onder meer in ons beleidsplan en onze statuten vermeld..

Bovendien dient onze stichting te voldoen aan de regels die de gemeente ons als voorwaarde stelt om de jaarlijkse subsidie te krijgen en aan de voorwaarden die de Belastingdienst ons heeft opgelegd vanwege de ANBI-status.

Vertrouwen

De stichting werkt onafhankelijk en strikt vertrouwelijk voor en namens haar cliënten. Tevens fungeert de stichting als voedingsbodem voor het gemeentelijke beleid en andere organisaties.

De stichting staat ook een goede verstandhouding en samenwerking met andere (overheid) instanties voor..

Het gedetailleerde beleidsplan staat in de menubalk onder de button `Beleid`.