Het bestuur

Samenstelling:

- Bert Blanken, voorzitter
- Karin Beek, secretaris
- Eddy Molle, penningmeester
- Linda van Kalken, algemeen bestuurslid
- Harrie Kruif, algemeen bestuurslid
- Sjarel van Biene, algemeen bestuurslid

Regelmatig wonen de bestuursleden vergaderingen bij van gemeentelijke reguliere overlegorganen; ook treden zij op als gesprekspartner bij andere instellingen. Er is daardoor sprake van een goede samenwerking met overige bestaande organisaties.