Gemeente Zoetermeer

U kunt bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om noodzakelijke kosten zoals huur, eten en drinken te betalen. U moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U bent18 jaar of ouder
 2. U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 3. U woont of verblijft in Nederland
 4. U hebt niet voldoende eigen inkomen; de grenzen hiervoor worden jaarlijks bijgesteld en kunt u terugvinden op de website van de gemeente of de rijksoverheid
 5. U hebt geen eigen vermogen (bijvoorbeeld: spaargeld, inclusief dat van uw minderjarige inwonende kinderen, auto en eigen huis), of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag; de grenzen hiervoor worden jaarlijks bijgesteld en kunt u terugvinden op de website van de gemeente of de rijksoverheid:
 6. U kunt geen andere uitkering krijgen (of deze uitkering is te laag). Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Wat hebt u nodig om bijstand aan te vragen:

 • Identiteitsbewijzen van u en uw partner
 • Bewijzen van uw inkomen
 • Bewijzen van uw schulden
 • Bewijzen van uw vermogen (bezittingen, zoals: spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • Bewijzen van uw arbeidsverleden (laatste werkgever en begin- en einddatum van uw arbeidscontract)
 • Als u samenwoont en/of kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Informatie over bijstand kunt u hier vinden:
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/bijstand-uitkering_429.html

Informatie over de bijstandsnormen kunt u hier vinden:
https://www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen