Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft, om haar verplichte taken te kunnen uitvoeren, geld nodig. Een gedeelte van dit geld krijgt zij van de regering. Een ander gedeelte van dit geld krijgt zij door het innen van gemeentelijke belastingen, zoals:

  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing

Als u de aanslag van de gemeentebelasting kwijt bent, kunt u hier een kopie aanvragen:
Belastingen, kopie aanslag

Kwijtschelding

Heeft u moeite met het betalen van uw gemeentelijke belastingen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u dit krijgt, hangt van uw financiële situatie af.

Meer informatie over kwijtschelding kunt u vinden op: Belastingen en heffingen, kwijtschelding