Gemeente Zoetermeer

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom kunt u een zorgverzekering bij de gemeente (gemeentepolis) afsluiten. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u kiezen uit verschillende polissen van zorgverzekeraar Menzis.

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Deze staat daarom in elke polis. Heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u het basispakket uitbreiden met verschillende aanvullende verzekeringen. Ook kunt u ervoor kiezen om het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij moeten wel aangemeld zijn bij de zorgverzekeraar.

De voorwaarden om mee te kunnen doen aan de gemeentepolis zijn:

  • U moet in Zoetermeer wonen (en ingeschreven staan).
  • U bent niet bekend bij het CAK vanwege een achterstand in het betalen van premie.
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoeslag). Onder inkomen wordt verstaan: loon, uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie, pensioen, lijfrente, enz..

U kunt dit controleren op: www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen

  • Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee.

Belangrijk:

Het eigen risico van € 385,00 moet u zelf betalen, mits u dat niet hebt meeverzekerd. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen. Kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u contact opnemen met Menzis om een betalingsregeling af te spreken.

Informatie over het aanvragen van een Verzekering kunt u hier vinden:
https://www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer