Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Aanvraag verblijfsvergunning ‘Asiel voor onbepaalde tijd’

 

Voorwaarden voor deze aanvraag zijn:

  • U hebt al 5 jaar een ‘verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd’ als u deze aanvraag indient bij de IND en u in Nederland wilt blijven wonen
  • Uw verblijfsvergunning is op het moment van de aanvraag nog geldig
  • De reden waarvoor u ‘Asiel’ heeft gekregen in Nederland is in uw situatie nog altijd gelijk
  • U staat bij de gemeente waarin u woont, ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft hier geen bewijs voor te laten zien. De IND controleert bij de gemeente of u aan deze voorwaarde voldoet
  • U hebt geen verkeerde informatie gegeven of verborgen voor de IND, waarmee uw asielaanvraag afgewezen had kunnen worden
  • U bent geen gevaar voor de omgeving of nationale veiligheid

Wat heeft u nodig voor de aanvraag

  • Identiteitsbewijs van u, uw partner en uw kind(eren)
  • DigiD-gegevens
  • Bankpas en inloggegevens (evt. inclusief apparaat voor inloggen bij uw bank)

Informatie op internet over ‘Asiel onbepaalde tijd’ kunt u vinden op deze website:
https://ind.nl/onbepaalde-tijd/Paginas/Asiel-onbepaalde-tijd.aspx