Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Aanvraag ‘verlenging verblijfsvergunning Asiel’

 

Voorwaarden voor deze aanvraag zijn:

  • De reden waarvoor u ‘asiel’ heeft gekregen in Nederland is in uw situatie nog altijd gelijk
  • U hebt een geldig woonadres in Nederland
  • U hebt geen verkeerde informatie gegeven of verborgen voor de IND, waarmee uw asielaanvraag afgewezen had kunnen worden
  • U bent geen gevaar voor de omgeving of nationale veiligheid

Wat hebt u nodig voor de aanvraag

  • Identiteitsbewijs van u, uw partner en uw kind(eren)
  • DigiD-gegevens
  • Bankpas en inloggegevens (evt. inclusief apparaat voor inloggen bij uw bank)

Informatie op internet over ‘verlengen van asiel’ kunt u vinden op deze website:
https://ind.nl/asiel/paginas/verlengen-asiel-bepaalde-tijd.aspx