Waterschappen

De RBG int de waterschapsbelasting voor een gedeelte van Zoetermeer. De waterschapsbelasting bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk:

  • Watersysteemheffing gebruikers
  • Zuiveringsheffing

Het bedrag voor deze heffingen kunt u per jaar in 8 termijnen betalen. U moet hiervoor een automatische incasso afgeven. Dit kunt u doen op de website van de RBG. Na inloggen op de website geeft u aan dat het bedrag automatisch van uw rekeningnummer mag worden afgeschreven. Het volgend jaar gaat het dan automatisch en hoeft u dit niet weer op te geven.

Kwijtschelding

Hebt u een bijstandsuitkering of een laag inkomen, dan kunt u voor deze heffingen gedeeltelijk kwijtschelding aanvragen.

Bij gedeeltelijke kwijtschelding geeft u de RBG toestemming om uw persoonlijke financiën te bekijken. De RBG rekent vervolgens uit of u in aanmerking komt voor vrijstelling voor een deel van de aanslag.

Voorwaarden voor gedeeltelijke kwijtschelding

  • U hebt een inkomen op of onder het bijstandsniveau
  • U hebt geen spaargeld
  • U hebt dit jaar geen auto en/of motor gekocht of gekregen
  • De waarde van uw auto en/of motor is minder dan € 2.269
  • U hebt geen koopwoning
  • U hebt geen eigen onderneming
  • Uw aanslag is niet langer dan 3 maanden geleden betaald

Wat hebt u hiervoor nodig

  • DigiD van uzelf en uw partner