Sociaal Fonds MiRo

Voor degene die het financieel even niet heeft.

De stichting Sociaal Fonds MiRo is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart en de Stichting Mensen in de Minima te Zoetermeer. Ze heeft als doel het verlenen van tijdelijke financiële hulp aan mensen in de minima uit Zoetermeer. Door een steeds meer terugtredende overheid dreigt deze groep mensen tussen de wal en het schip te komen. Als toetsnorm geldt als leidraad de landelijke norm van de Voedselbank. Men mag niet voor andere soortgelijke voorzieningen in aanmerking komen.

Hulporganisaties

Het Sociaal Fonds Miro werkt samen met diverse maatschappelijke hulporganisaties in Zoetermeer. De stichting is vertegenwoordigd in verschillende begeleidingscommissies van de gemeente Zoetermeer.

Aan de stichting is de Anbi- status toegekend.

Rotary

Het fonds verkrijgt haar financiële middelen vooral via het netwerk van de Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart.