Stichting Leergeld

Bij stichting Leergeld kunt u terecht voor extra spullen voor uw kind(eren), al dan niet met een kleine bijbetaling. Het gaat hier om de volgende spullen:
Laptop/PC (één per gezin)

 • Kindpas
 • Schoolspullenpas
 • Fiets
 • Verjaardagsbox
 • Sport-/culturele activiteiten (bij het CKC)

U kunt deze spullen online bij Stichting Leergeld aanvragen. Wij (MiM) kunnen u daarbij ook helpen.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van spullen bij Stichting Leergeld

Wilt u het zelf doen, houd dan rekening met de volgende zaken die u (ingescand of als foto) moet meesturen. Het betreft, afhankelijk van waar de aanvraag voor is:

 • Identiteitsbewijs van het kind waarvoor de aanvraag is bedoeld
 • ZoetermeerPas van het kind waarvoor de aanvraag is bedoeld
 • Legitimatiebewijs van u als ouder(s).
 • Een recente loonstrook (niet ouder dan twee maanden) van u als ouder(s).
 • Bij evt. schulden, ingescand(e) document(en) als bewijsstuk(ken) hiervan

Welke gegevens moet u invullen bij de aanvraag

 • Gegevens ouder/verzorger/voogd (voornaam, achternaam, geboortedatum).
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Partner (ja/nee)
 • Indien partner = ja dan voornaam, achternaam en geboortedatum partner
 • Gegevens kind (volledige voor-en achternaam)
 • Geslacht kind
 • Geboortedatum kind
 • Schooljaar en school van het kind
 • Lengte van het kind (bij het aanvragen van een fiets, in verband met fietsmaat)
 • Nummer ZoetermeerPas kind (moet overeenkomen met de ingescande ZoetermeerPas).
 • Het netto verzamelinkomen (moet overeenkomen met de ingescande loonstrook of loonstroken)
 • Indien schulden (geen hypotheek); de omvang van de schulden
 • Bedrag ontvangen alimentatie (als dat geldt)

U kunt in sommige situaties voor meer kinderen tegelijk een aanvraag doen. Dat versnelt de procedure bij het invullen op de website. Wij (MiM) kunnen u hier ook mee helpen; neemt u daarvoor alle benodigde informatie mee.