Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Hebt u een kind dat bij u in huis woont en intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft hierover een advies afgegeven. Dit is het CIZ-advies. De SVB gaat dit aanvragen bij het CIZ, zodra uw aanvraag om dubbele kinderbijslag bij hen binnen is.

Dubbele Kinderbijslag aanvragen kunt u doen via de website van de SVB (https:\\www.svb.nl), door in te loggen met uw DigiD. Met uw DigiD ondertekent en verzendt u de aanvraag. Houdt u er rekening mee dat alleen de aanvrager van de reguliere kinderbijslag, dubbele kinderbijslag kan aanvragen.

De SVB vraagt hierop advies aan het CIZ, en het CIZ zal u dan benaderen voor aanvullende informatie.

Mocht er recht zijn op nóg eens extra kinderbijslag vanwege bijzondere omstandigheden, dan stuurt de SVB u daarover bericht