UWV

Het UWV voert verschillende regelingen uit zoals de WW (WerkloosheidsWet) en andere uitkeringen.
Als u geen werk meer hebt, omdat u ontslagen bent, kunt u hier een uitkering aanvragen.
Het UWV kijkt dan wat er mogelijk is, bijvoorbeeld hoe lang u een uitkering krijgt en hoeveel uitkering u krijgt.

Als dit te weinig is om van te leven, kunt u een toeslag aanvragen uit de Toeslagenwet. Is het bedrag dan nog te laag, dan kunt u naar de gemeente voor aanvullende bijstand uit de Participatiewet.

Om een uitkering aan te kunnen vragen, hebt u een DigiD nodig en moet u het arbeidscontract laten zien dat u van de werkgever gekregen hebt. Laat ook de brief zien waarin staat dat de werkgever het contract heeft stopgezet.
Als u meer wilt weten kunt u altijd kijken op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx