Stichting MiM: Vraagbaak voor mensen met een minimum inkomen.

Wat doen we?

Het MiM biedt praktische hulp bij vragen op het gebied van werk, zorg, inkomen en sociale wetgeving. De stichting helpt de cliënt bij het invullen van alle soorten aanvragen, alsmede het opstellen van mails, brieven en bezwaarschriften. Ook verstrekt het MiM informatie over diverse zaken waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen en tracht het MiM hiermee de zelfredzaamheid van de klant te bevorderen. Tevens is het MiM een vertrouwelijke gesprekspartner en heeft zij een signaleringsfunctie. Ze verwijst de cliënt zonodig ook door naar andere professionele organisaties voor meer specialistische hulp, indien dat wenselijk wordt geacht.

De stichting MiM verzorgt tevens regelmatig workshops op het gebied van budgetteren. Ook organiseert het MiM thema-bijeenkomsten, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

Daarnaast voert de stichting MiM regelmatig overleg met de gemeente Zoetermeer over het beleid in het Sociaal Domein. Ook woont het MiM het reguliere gemeentelijke Beleidsoverleg Armoedezaken bij en neemt regelmatig deel aan projecten die door, en met behulp van haar sociale partners worden georganiseerd. Te denken valt hierbij aan het project EMMA (Eerder Melden, Minder Armoede).

Kosten?

De stichting ontvangt subsidie van de gemeente. De hulp die het MiM biedt, is gratis