Privacy

Stichting MiM bewaart in zeer beperkte mate persoonsgegevens. We ge­bruiken ze om bij contact met instanties snel de juiste en noodzakelijke persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Deze contactmomenten vinden altijd plaats in het bijzijn van de klant.

DigiD’s en BSN’s worden nimmer opgeslagen of bewaard. In­dien on-line-formulieren worden gebruikt, worden deze – ná het uit­printen – ook weer direct verwijderd. Slechts als een vervolgactie noodzakelijk is, zullen wij vragen om de reeds geno­teerde gegevens kortstondig te mogen bewaren tot ná de afhandeling van de kwestie of aan­vraag. Dit betekent wél dat klanten altijd hun eigen persoonsgegevens dienen mee te brengen bij een bezoek.

Details van ons privacyreglement vindt u in dit document Privacyreglement persoonsgegevens MiM.