Ons bestuur

Samenstelling
  • Eddy Molle, voorzitter
  • Vacature, secretaris
  • Harrie Kruif, penningmeester
  • Linda van Kalken, algemeen bestuurslid
Samenwerking met gemeente Zoetermeer en andere instanties

Regelmatig wonen onze bestuursleden vergaderingen bij van gemeentelijke overlegorganen. Wij treden ook op als gesprekspartner bij andere instanties. Daardoor zijn wij geïnformeerd over ontwikkelingen binnen Zoetermeer en de sector en kunnen wij bijdragen aan verbeterinitiatieven.

Maak kennis met enkele van onze bestuursleden