Eddy Molle – Voorzitter, waarnemend secretaris en adviseur

Voorzitter Stichting Mensen in de Minima

Mensen komen door onze inzet stapje voor stapje verder

Ik ben bij MiM al sinds 2008 met veel plezier bestuurslid en adviseur.

Ik werkte vele jaren bij diverse ministeries als HR-adviseur. Na een onfortuinlijke periode, startte ik in december 2008 als vrijwilliger bij het MiM. Al snel kwam ik in het bestuur terecht, waar ik afwisselende functies (penningmeester, secretaris, voorzitter) vervulde. Op dit ogenblik ben ik (weer) voorzitter. Als zodanig probeer ik alle neuzen één kant op te krijgen, wat soms best wel lastig is. Vanuit mijn rol als vrijwilliger ben ik ook terecht gekomen in de wereld van het beschermingsbewind. Ik doe dat naast mijn activiteiten bij het MiM.

Ik ben natuurlijk ook adviseur tijdens de spreekuren, waar ik met heel veel geduld de problemen aanhoor en aanpak. Daarbij maak ik gebruik van mijn brede ervaring, eigen beeldvorming en ideeën. Deze vorm van vrijwilligerswerk schenkt mij veel voldoening, ook al omdat ik merk dat mensen door onze inzet stapje voor stapje verder komen.