Ondersteuning geldzaken bij Geldpunt

Vind je het soms moeilijk om je geldzaken op orde te houden of heb je schulden? Bij het Geldpunt, kan jij als inwoner terecht met vragen of zorgen rondom jouw financiële situatie.

Het Geldpunt is een initiatief van InZet dat wordt gesteund door de gemeente. Bij het Geldpunt kunnen bewoners  op een laagdrempelige manier praten over geld. Dat kan telefonisch, per mail of bij het Geldpunt zelf. De medewerkers van Geldpunt hebben de aandacht en kennis om samen te zoeken naar de ondersteuning die InZet kan bieden.

Op www.inzet-indewijk.nl/geld-en-administratie is meer te vinden over Geldpunt.