Cursus omgaan met geld

De Gemeente Zoetermeer verzorgt regelmatig een cursus “Omgaan met geld”. U leert om uw inkomsten en uitgaven beter in de hand te houden. Deelname aan de cursus is gratis.

Door doelen de stellen en inkomsten en uitgaven in kaart brengen, krijgt u overzicht van inkomsten en uitgaven. U krijgt tips hoe om te gaan met aanbiedingen en verleidingen, advies voor sparen, lenen en verzekeren.

In juni starten weer nieuwe cursussen. Meer informatie en aanmelden kan via www.zoetermeer.nl/omgaanmetgeld of bel naar 14079.

Hulp nodig bij het aanmelden? Kom naar het gratis inloopspreekuur!

 

 

MiM bestaat 40 jaar

Vandaag (17 mei 2023) is het dan formeel een feit! Onze stichting bestaat 40 jaar. Gegroeid van een praatgroep voor vrouwen in de bijstand tot een groep mensen die anderen helpt door het oerwoud van formulieren, brieven en regelingen. En wij zijn – nog steeds – hard nodig!

Mantelzorgwaardering 2023

Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Zoetermeer, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente. Het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2023 kan tot en met de Landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november 2023).

Voorwaarden

 • Ben je een mantelzorger van 18 jaar en ouder die onbetaald zorgt voor een
  partner, vriend, ouder(s) of een ander familielid vanwege een chronische
  (psychische)ziekte, verslaving, handicap/beperking of ouderdom?
 • Bied je deze zorg langdurig (langer dan 3 maanden aaneengesloten) en intensief
  (minimaal 8 uur per week)?
 • Woont degene waarvoor je zorgt in Zoetermeer?

De mantelzorgwaardering moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Registreer je als mantelzorger op de website van Mantelzorg Centraal Zoetermeer.

Benodigde gegevens

Gegevens mantelzorger:

 • voorletters, achternaam, aanhef (dhr/mevr) BSN nummer,
  geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres,
  en bankrekeningnummer

Gegevens van degene voor wie u zorgt (de zorgvrager):

 • voorletters, naam, aanhef (dhr/mevr) geboortedatum, adres, postcode,
  woonplaats, BSN nummer
 • de zorgvrager is mijn: partner, ouder/verzorger, kind, familielid of anders
 • vraag of er meer of minder dan 8 uur per week zorg wordt verleend.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Kom naar het gratis inloopspreekuur!

Website MiM vernieuwd

Tijdens de coronacrisis hadden wij onze website aangepast om meer ondersteuning te kunnen bieden op afstand. Deze is al weer enige tijd is voorbij, dus het was hoog tijd voor een vernieuwing van onze site. Onlangs is Jeroen Leevendig gestart als vrijwillige “webmaster” voor MiM. Eind april onze de website vernieuwd.  Wij zijn al heel blij met de nieuwe site, maar er zullen nog wat  aanvullingen volgen, dus houd de site in de gaten. Suggesties voor verbetering? Mail naar info@stichtingmim.nl .