Mantelzorgwaardering 2023

Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Zoetermeer, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente. Het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2023 kan tot en met de Landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november 2023).

Voorwaarden

 • Ben je een mantelzorger van 18 jaar en ouder die onbetaald zorgt voor een
  partner, vriend, ouder(s) of een ander familielid vanwege een chronische
  (psychische)ziekte, verslaving, handicap/beperking of ouderdom?
 • Bied je deze zorg langdurig (langer dan 3 maanden aaneengesloten) en intensief
  (minimaal 8 uur per week)?
 • Woont degene waarvoor je zorgt in Zoetermeer?

De mantelzorgwaardering moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Registreer je als mantelzorger op de website van Mantelzorg Centraal Zoetermeer.

Benodigde gegevens

Gegevens mantelzorger:

 • voorletters, achternaam, aanhef (dhr/mevr) BSN nummer,
  geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres,
  en bankrekeningnummer

Gegevens van degene voor wie u zorgt (de zorgvrager):

 • voorletters, naam, aanhef (dhr/mevr) geboortedatum, adres, postcode,
  woonplaats, BSN nummer
 • de zorgvrager is mijn: partner, ouder/verzorger, kind, familielid of anders
 • vraag of er meer of minder dan 8 uur per week zorg wordt verleend.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Kom naar het gratis inloopspreekuur!