Berichten in relatie tot het ontvangen van financiële ondersteuning door klanten

Huurtoeslag wordt iets hoger

Dienst Toeslagen berekent de huurtoeslag voor 2024 opnieuw. Door een foute koopkrachtberekening hebben mensen met een laag inkomen minder te besteden. De nieuwe berekening trekt dat recht.

Financiële ondersteuning mantelzorger 2024

De mantelzorgwaardering 2024 van de gemeente Zoetermeer bestaat ook dit jaar uit een éénmalige financiële waardering van €200 voor mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste.

Noodfonds Energie weer open in 2024

Laag inkomen en hoge energiekosten? Ook in 2024 kun je gebruik maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Passende toeslagen in 2024

Het is belangrijk voor de berekening van de juiste toeslagen voor 2024 dat burgers hun recente gegevens zo snel mogelijk doorgeven in Mijn toeslagen.

AOW-bedragen verhoogd per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 veranderen de bedragen voor de AOW. Hier ziet u de nieuwe bedragen.

Wijziging huurtoeslag per 1 juli 2023

Voorkom dat u te veel of te weinig huurtoeslag krijgt

Per 1 juli 2023 wijzigt de huur van uw woning. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Ook is uw loon of uitkering per 1 januari 2023 verhoogd. De nieuwe huurbedragen worden in de meeste gevallen automatisch doorgegeven aan de Dienst Toeslagen. Om zeker te weten dat u het juiste bedrag ontvangt, kunt u bij ons langskomen en kunnen wij met behulp van uw loon- of uitkeringsspecificatie een proefberekening maken. Daarmee bepalen we samen of u het juiste bedrag ontvangt.

Check de huurprijs in Mijn Toeslagen

Niet alle verhuurders geven huurwijzigingen aan de Dienst Toeslagen door. Het is altijd belangrijk om de nieuwe huurprijs in Mijn Toeslagen te checken en waar nodig is aan te passen.

We helpen je graag

Kom naar het gratis inloopspreekuur!

Mantelzorgwaardering 2023

Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Zoetermeer, komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente. Het aanvragen van de mantelzorgwaardering 2023 kan tot en met de Landelijke Dag van de Mantelzorg (10 november 2023).

Voorwaarden

 • Ben je een mantelzorger van 18 jaar en ouder die onbetaald zorgt voor een
  partner, vriend, ouder(s) of een ander familielid vanwege een chronische
  (psychische)ziekte, verslaving, handicap/beperking of ouderdom?
 • Bied je deze zorg langdurig (langer dan 3 maanden aaneengesloten) en intensief
  (minimaal 8 uur per week)?
 • Woont degene waarvoor je zorgt in Zoetermeer?

De mantelzorgwaardering moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Registreer je als mantelzorger op de website van Mantelzorg Centraal Zoetermeer.

Benodigde gegevens

Gegevens mantelzorger:

 • voorletters, achternaam, aanhef (dhr/mevr) BSN nummer,
  geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres,
  en bankrekeningnummer

Gegevens van degene voor wie u zorgt (de zorgvrager):

 • voorletters, naam, aanhef (dhr/mevr) geboortedatum, adres, postcode,
  woonplaats, BSN nummer
 • de zorgvrager is mijn: partner, ouder/verzorger, kind, familielid of anders
 • vraag of er meer of minder dan 8 uur per week zorg wordt verleend.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Kom naar het gratis inloopspreekuur!

Inwonerportaal Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer gaat het komende jaar steeds meer zaken digitaliseren. Dit gaat vooral voor mensen met uitkering gelden. Nu is de jaaropgave per post gekomen, maar vanaf volgend jaar wordt hij alleen nog in het inwonerportaal geplaatst. Ook kunt u in het inwonerportaal meerdere belangrijke documenten terugvinden. Ook andere zaken met de gemeente gaan via het inwonerportaal. U ontvangt in het komende jaar daarover meer informatie per post.

Hoe werkt dit?

 • Ga naar https://inwonerportaal.zoetermeer.nl
 • Log in met uw DigiD
 • Als u voor het eerst inlogt moet u uw e-mailadres en telefoonnummer invoeren
 • Ga naar de knop “Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties”
 • De jaaropgave kunt u downloaden door te kiezen voor de periode “gehele jaar”

Hulp nodig bij gebruik Inwonerportaal Zoetermeer?

Kom naar het gratis inloopspreekuur!