Routekaart bij geldzorgen Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer ontwikkelde samen met BOAZ een “Routekaart bij geldzorgen”.

Gratis cursus ‘Omgaan met geld’ najaar 2023

De Gemeente Zoetermeer organiseert weer een cursus ‘Omgaan met geld’.

In deze cursus leert u om uw inkomsten en uitgaven in balans te houden. Het maakt niet uit hoe hoog uw inkomen is. De cursus is voor alle inwoners van Zoetermeer. Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod. Zoals besparen, inkomsten en uitgaven in kaart brengen en schulden oplossen of hulp vragen. Deelname is gratis.

Waar en wanneer?
De cursus bestaat uit zes lessen van 2,5 uur en vindt plaats in Zoetermeer. U kunt kiezen of u de lessen op maandagavond van 19.00 – 21.30 uur volgt of woensdagochtend van 09.15 – 11.45 uur. De eerstvolgende cursussen starten op maandagavond 25 september, woensdagochtend 27 september, maandagavond 6 november en woensdagochtend 8 november 2023.

Meer informatie en aanmelden kan op zoetermeer.nl/omgaan-met-geld-cursus

Hulp nodig bij het aanmelden? Kom naar het gratis inloopspreekuur!

DigiD Zoetermeer alleen met app of sms per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 kunt u bij een aantal diensten van de gemeente Zoetermeer alleen nog inloggen met de DigiD app of sms-controle.

Wet energietoeslag 2023 vertraagd

Eerder kondigde de Rijksoverheid aan dat de wet voor de Energietoeslag 2023 in juni zou ingaan. Dit wordt niet gehaald. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

De Rijksoverheid wil dat gemeenten dit jaar weer de mogelijkheid krijgen om energietoeslag uit te keren. Het Rijk maakt hiervoor een nieuwe wet. In deze wet staat wie er recht hebben op de energietoeslag. Pas als de wet er is, kan nieuwe energietoeslag worden overgemaakt.

Als er meer duidelijkheid komt over de groep Zoetermeerders die recht hebben op de nieuwe energietoeslag zet de gemeente dit op www.zoetermeer.nl/energietoeslag.  Uiteraard leest u dat dan ook op onze site.

 

Cursus omgaan met geld

De Gemeente Zoetermeer verzorgt regelmatig een cursus “Omgaan met geld”. U leert om uw inkomsten en uitgaven beter in de hand te houden. Deelname aan de cursus is gratis.

Door doelen de stellen en inkomsten en uitgaven in kaart brengen, krijgt u overzicht van inkomsten en uitgaven. U krijgt tips hoe om te gaan met aanbiedingen en verleidingen, advies voor sparen, lenen en verzekeren.

In juni starten weer nieuwe cursussen. Meer informatie en aanmelden kan via www.zoetermeer.nl/omgaanmetgeld of bel naar 14079.

Hulp nodig bij het aanmelden? Kom naar het gratis inloopspreekuur!

 

 

Energietoeslagen 2022 en 2023

Energietoeslag 2022

Als u vorig jaar de energietoeslag hebt ontvangen krijgt u eind maart nog eens extra geld. Het gaat om een bedrag van € 500 per huishouden en valt nog onder de energietoeslag van 2022. Het geld wordt automatisch op de rekening gestort. Als er meerdere huishoudens op een adres wonen krijgen zij een deel van de € 500

Energietoeslag 2023

Gemeenten krijgen dit jaar weer de mogelijkheid om energietoeslag uit te keren. Hiervoor wordt een wet gemaakt. De wet gaat waarschijnlijk in juni in. Dit betekent dat de toeslag in de tweede helft van 2023 wordt overgemaakt. De overheid wil proberen om € 800 aan energietoeslag uit te keren. Als er meer duidelijkheid komt over de groep Zoetermeerders die recht hebben op de nieuwe energietoeslag zet de gemeente dit op www.zoetermeer.nl/energietoeslag.

Inwonerportaal Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer gaat het komende jaar steeds meer zaken digitaliseren. Dit gaat vooral voor mensen met uitkering gelden. Nu is de jaaropgave per post gekomen, maar vanaf volgend jaar wordt hij alleen nog in het inwonerportaal geplaatst. Ook kunt u in het inwonerportaal meerdere belangrijke documenten terugvinden. Ook andere zaken met de gemeente gaan via het inwonerportaal. U ontvangt in het komende jaar daarover meer informatie per post.

Hoe werkt dit?

  • Ga naar https://inwonerportaal.zoetermeer.nl
  • Log in met uw DigiD
  • Als u voor het eerst inlogt moet u uw e-mailadres en telefoonnummer invoeren
  • Ga naar de knop “Jaaropgaven en uitkeringsspecificaties”
  • De jaaropgave kunt u downloaden door te kiezen voor de periode “gehele jaar”

Hulp nodig bij gebruik Inwonerportaal Zoetermeer?

Kom naar het gratis inloopspreekuur!