Wet energietoeslag 2023 vertraagd

Eerder kondigde de Rijksoverheid aan dat de wet voor de Energietoeslag 2023 in juni zou ingaan. Dit wordt niet gehaald. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

De Rijksoverheid wil dat gemeenten dit jaar weer de mogelijkheid krijgen om energietoeslag uit te keren. Het Rijk maakt hiervoor een nieuwe wet. In deze wet staat wie er recht hebben op de energietoeslag. Pas als de wet er is, kan nieuwe energietoeslag worden overgemaakt.

Als er meer duidelijkheid komt over de groep Zoetermeerders die recht hebben op de nieuwe energietoeslag zet de gemeente dit op www.zoetermeer.nl/energietoeslag.  Uiteraard leest u dat dan ook op onze site.