Stichting MiRo stopt

Sociaal Fonds MiRo gestopt

Kort geleden is de stichting “Sociaal Fonds MiRo” opgeheven. Het Sociaal Fonds MiRo is ooit opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen de Rotaryclub en de Stichting MiM. Deze stichting had tot doel het verlenen van tijdelijke financiële hulp aan mensen met financiële problemen uit Zoetermeer. In overleg tussen MiM en Rotary is besloten om deze activiteiten te beëindigen omdat het fonds niet werd aangevuld en er daardoor geen gebruik meer van werd gemaakt.

Gelukkig is er nog de Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ). Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ)Mensen die behoefte hebben aan tijdelijke financiële hulp kunnen daar terecht voor ofwel een gift, ofwel een lening. Deze stichting wordt ondersteund door de gemeente. U kunt op sunzoetermeer.nl/aanvragen bekijken welke voorwaarden er gelden.

Kom naar het gratis inloopspreekuur!

Als Stichting MiM kunnen wij u helpen een aanvraag doen. SUNZ beoordeelt de aanvragen die worden gedaan. Op de uitkomst daarvan hebben wij geen invloed.